OHSAS 18001 Nedir?.

OHSAS BELGESİ, OHSAS 18001 standardı, işyerinde çalışanların sağlığını ve güvenliğini etkileyebilecek uygulamaların sistematik olarak kontrol altında tutulmasını öngören bir yönetim modelidir. İngiliz Standartlar Enstitüsü tarafından, kuruluşların iş güvenliği konusunda üçüncü taraf belgelendirme taleplerine cevap olarak yayımlanmıştır. Genel anlamda iş güvenliği kavramı çalışanların, işletmenin ve üretimin her türlü tehlike ve zarardan korunmasını içermektedir. İnsan hayatının öncelik taşıması nedeniyle, işletme ve üretim güvenliği konularının ikinci planda kaldığı ve uluslar arası alanda iş güvenliği kavramıyla genel olarak çalışanların güvenliğinin ifade edildiği görülmektedir

OHSAS BELGESİ, OHSAS 18001 BELGESİ STANDARTI bir kuruluşun OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği (İSG) risklerini kontrol etmesi performansının iyileştirilmesini sağlamak, için OHSAS 18001 İSG Yönetim sistemi şartlarını kapsar. Standart OHSAS 18001 İSG Performans kriterlerinin durumunu belirtmediği gibi bir yönetim sisteminin tasarımı için ayrıntılı şartlarını da kapsamaz. OHSAS 18001 standardı aşağıdakileri gerçekleştirmeyi amaçlayan her kuruluşa uygulanabilir OHSAS 18001 standardı aşağıdakileri gerçekleştirmeyi amaçlayan her kuruluşa uygulanabilir;

a) Kuruluşun faaliyetleri ile ilgili olarak, İSG risklerine maruz kalabilecek çalışanlar ve ilgili diğer taraflar için riskleri yok etmek veya en aza indirmek üzere bir OHSAS 18001 İSG yönetim sistemi oluşturmak,

b) Bir OHSAS 18001 İSG yönetim sistemini kurmak, uygulamak ve sürekli iyileştirmek,

c) Kuruluşun beyan ettiği OHSAS 18001 İSG politikasına uygunluk konusunda kendine güvence sağlamak,

d) Bu uyumu başkalarına göstermek,

e) Kuruluşun OHSAS 18001 İSG yönetim sisteminin bir dış kuruluş tarafından belgelendirilmesini / tescilini sağlamak,

f) Bu standardın şartları ile uyumun sağladığını tayin ve bu durumu beyan etmek.Bu standardın bütün şartlarının, herhangi bir OHSAS 18001 İSG yönetim sistemine dahiledilmesi amaçlanmıştır.Uygulamanın kapsamı kuruluşun OHSAS 18001 İSG politikası,faaliyetlerin yapısı ile çalışmaların riskleri ve karmaşıklığı gibi faktörlere bağlı olacaktır.Bustandart ile ürün ve hizmet güvenliğinden ziyade iş sağlığı ve güvenliğinin ele alınmasıamaçlanmıştır. OHSAS18001 / ISO18001 iş sağlığı ve güvenligi yönetim sistemikonusundaki gereklilikleri belirleyen uluslararası bir standarddır. OHSAS18001, kuruluşlarınkalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenligi yönetim sistemlerini entegre edebilmelerini sağlamakamacıyla ISO9001 (QMS) ve ISO14001 (EMS) standardlarıyla uyumlu olacak şekildegeliştirilmiştir. Ulusal sağlık ve güvenlik standardlarına uyum tüm kuruluşlar için zorunludur.OHSAS 18001 bir yandan kuruluşların yasal standardlarla olan uyumunu gösterirken öteyandan iş ortamının sürekli iyileştrilmesi sayesinde işyerindeki üretkenliği ve verimi arttırır.

AREL, tüm çalışmalarında iş ve işçi sağlığı ve güvenliği konusunda en yüksek kaliteyi yakalamak ve bu kaliteyi bir standardizasyon olarak korumak için ISO 18001 belgesi sahibdir. Bu belgenin tüm gerekli yerine getirerek hem çalışanlarının güvenliğini sağlar hemde müşterilerinin en iyi sonuçları almasını destekler.